วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เชิญชวนไปเลือกตั้ง ส.ว.


พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์
6 ปีมีหนึ่งครั้ง เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เข้าคูหากาเบอร์เดียว
2 มีนาคม 2551 เวลา 08.00 - 15.00 น.
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิภา
1. กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ ส.ส.
2. ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
3. ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรมมนูญ
4. ถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่ทุจริตทำผิดต่อหน้าที่

ภาพลวงตา


สวัสดีครับ ผมมีชื่อว่าเอกศักดิ์ รัตนวราห ผมเรียนอยู่ ป.6/1 คับ
ผมมีภาพดีๆมาเสนอ ครับ มันคือภาพลวงตา ซึ่งมองด้วยสายตา
แล้วจะเชื่อไม่ได้ แล้วภาพที่ผมเอามาเสนอคือภาพเส้นเฉียงๆ ครับ
แต่ความจริงแล้วมันเป็นเส้นตรงครับ ก็เพราะมันเป็นภาพลวงตา